|امروز| در دنیای فارکس چه خبرهایی داریم؟ 25مرداد [22.08.16]

با فارکس کلندر امروز سه شنبه 25 مرداد 1401 مصادف با 15-8-2022 ببینیم در دنیای فارکس چه خبرهای داریم. برای بزرگ شدن تصویر می توانید موس را بر روی عکس قرار دهید.

توجه: خبر هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند از اولویت بالاتری برخوردار هستند. در معاملات امروز این ساعات را مد نظر داشته باشید و حدالامکان نیم ساعت قبل و بعد از این خبرها ترید نکنید و یا مدیریت سرمایه را رعایت نمایید.

فارکس کلندر روز 3شنبه 25 مرداد 1401