از اخبار فارکسی چه خبر؟ (امروز) 24مرداد (22.08.15)

شروع هفته جدید کاری بازار فارکس را با اخبار با اهمیت روز دوشنبه 24 مرداد در بازار فارکس آغاز می کنیم. برای بزرگنمایی تصویر موس را بر روی عکس قرار دهید.

توجه: خبر هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند از اولویت بالاتری برخوردار هستند. در معاملات امروز این ساعات را مد نظر داشته باشید و حدالامکان نیم ساعت قبل و بعد از این خبرها ترید نکنید و یا مدیریت سرمایه را رعایت نمایید.

تقویم فارکس امروز 24مرداد