تقویم اقتصادی| فارکس (امروز) 20مرداد (22.08.11)

اخبار با اهمیت روز پنجشنبه 20 مرداد در بازار فارکس در زیر ارائه شده است. برای بزرگنمای موس را بر روی عکس قرار دهید.

خبر هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند از اولویت بالاتری برخوردار هستند. در معاملات امروز این ساعات را مد نظر داشته باشید و حدالامکان نیم ساعت قبل و بعد از این خبرها ترید نکنید و یا مدیریت سرمایه را رعایت نمایید.

تقویم-اقتصادی-20مرداد-1401