تقویم اقتصادی فارکس 19مرداد (22.08.10)

اخبار مهم امروز در مارکت جهانی در تصویر زیر مشاهده می شود. گزینه هایی که با رنگ قرمز علامت گذاری شده اند از اولویت بیشتری برخوردار هستند. در معاملات امروز این ساعات را مد نظر داشته باشید و حدالامکان نیم ساعت قبل و بعد از این خبرها ترید نکنید و یا مدیریت سرمایه را رعایت نمایید.

 

تقویم اقتصادی فارکس امروز 19مرداد 22.8.10 Economic calendar