|تقویم فارکسی امروز 27 مرداد 1401

امروز در دنیای فارکس چه خبرهایی داریم؟

در این پست طبق روال روزانه این سایت می تونید اخبار مهم دنیای فارکس و اقتصاد جهانی رو در قالب تقویم فارکسی مطالعه کنید. لازم است توضیح دهم که بای بزرگ شدن تصویر می توانید موس را بر روی عکس نگهدارید.

تذکر مهم: خبر هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند از اولویت بالاتری برخوردار هستند. در معاملات امروز این ساعات را مد نظر داشته باشید و حدالامکان نیم ساعت قبل و بعد از این خبرها ترید نکنید و یا مدیریت سرمایه را رعایت نمایید.

تقویم فارکسی امروز 27 مرداد 1401